Wodomierze

LEGALIZACJA
Zgodnie z art. 9 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach (Dz. U. z 2001r. nr 63, poz.636 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 7 stycznia 2008 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. nr 5 z dnia 14 stycznia 2008 r.) okres ważności cech legalizacyjnych wodomierzy wynosi:

  • dla wodomierza o nominalnym strumieniu objętości nie większym niż 500m3/h – 5 lat
  • okres ważności dowodu legalizacji wyrażony w latach liczy się od pierwszego stycznia następnego roku po legalizacji.

Cecha legalizacyjna traci ważność przed upływem okresu, o którym mowa powyżej, w przypadku:

  • uszkodzenia wodomierza,
  • uszkodzenia cechy legalizacyjnej albo którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających)
  • stwierdzenia, że błędy wskazań wodomierza przekraczają błędy graniczne dopuszczalne.

Za uszkadzanie wodomierza zgodnie z prawem przedsiębiorstwo wodno ? kanalizacyjne może naliczyć grzywnę nawet do 5.000 zł (zobacz kary)


JAK WYELIMINOWAĆ NIEKONTROLOWANE ZUŻYCIE WODY?
Jeżeli zużycie na fakturze za wodę i ścieki w sposób znaczny odbiega od poprzednich zużyć, może być to oznaką, iż instalacja wewnętrzna, w tym punkty czerpalne, jest uszkodzona. Aby sprawdzić czy nie ma przecieków należy, odczytać wodomierz przed i po okresie nie korzystaniu z wody. Jeżeli wodomierz nie wskazuje tej samej wartości po okresie nie korzystania z wody, w okresie nie pobierania wody lub wskazówka wodomierza w sposób widoczny gołym okiem porusza się, oznacza to, iż na którymś z punktów czerpalnych np. kran lub toaleta występuje przeciek.

Jeżeli widzą Państwo przeciek na punkcie czerpalnym poprzez kapiącą wodę należy wymienić uszczelki w kranie. Wiedzą Państwo, że 1 kropla na sekundę może spowodować wzrost zużycia wody w ciągu roku od 6 do 9 m3 w zależności od ciśnienia wody!?

Jednak jednym z najważniejszych punktów, z którego wycieka najwięcej wody jest toaleta, przez którą wzrost zużycia wody może dochodzić do 300m3 rocznie. Aby sprawdzić czy nasza toaleta jest szczelna, najpierw należy posłuchać czy nie szumi, następnie należy zlać muszlę gęstym barwnym środkiem, np. chemią do czyszczenia toalet. Po odczekaniu kilkudziesięciu minut zobaczyć czy nie nastąpiło zmycie środka. Zarówno szum w toalecie jak i zmycie środka w okresie nie używania toalety są oznakami przecieku, który powoduje zwiększenie Państwa rachunków za wodę i ścieki. Zapobiec temu może wymiana uszczelek lub innych zużytych części toalety.


ZABEZPIECZENIE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ I WODOMIERZA PRZED ZAMARZNIĘCIEM
Bardzo często zdarza się, iż rury wodne oraz wodomierze nie są zabezpieczone przed działaniem niskich temperatur, co może spowodować zamarzanie instalacji, która nie zawsze da się odmrozić bez uszkodzeń. Zamarzniecie instalacji może spowoduje w konsekwencji narażenie Państwa na niepotrzebne wydatki związane z zakupem nowego wodomierza czy remontem instalacji. Można temu zapobiec poprzez wcześniejsze przygotowanie, o tym poniżej.

Jeżeli posiadają Państwo zewnętrzną instalację np. po za budynkiem, na klatce schodowej lub w piwnicy, która nie jest ogrzewana należy sprawdzić czy w pobliżu ułożonych rur nie ma wybitych szyb, otwartych okien, a następnie owinąć rury i wodomierz (jednocześnie zapewniając swobodny dostęp do wodomierza pracownikom Spółki) używając do tego celu szmat, suchych gazet lub specjalnych pianek izolacyjnych.

Jeżeli mają Państwo wodomierz ogrodowy, należy opróżnić z wody instalację wodociągową używaną do podlewania ogrodu, poprzez zamkniecie zaworu przed wodomierzem ogrodowym oraz otwarcie kurka, które spowoduje wyciek na zewnątrz pozostałości wody z instalacji. Zobacz jak zamontować wodomierz ogrodowy

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci