Taryfy

grosze

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra, informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2017 r. zostają wprowadzone nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

PLIKI DO POBRANIA
1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 r. – pobierz ceny i stawki

 

TARYFY 2017

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 8% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

3,98 zł/m3

4,30 zł/m3

1.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

7,47 zł/m3

8,07 zł/m3

2. Opata abonamentowa (gospodarstwa domowe, inni odbiorcy, osoby prawne)

2.1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

6,89 zł/miesiąc

7,44 zł/miesiąc

2.2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

3,70 zł/miesiąc

4,00 zł/miesiąc

2.3

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,55 zł/miesiąc

4,91 zł/miesiąc

3. Odbiór ścieków

3.1

Gospodarstwa domowe

6,01 zł/m3

6,49 zł/m3

3.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

7,62 zł/m3

8,23 zł/m3

 

TARYFY 2014-2016

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 8% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

3,20 zł/m3

3,46 zł/m3

1.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

4,55 zł/m3

4,91 zł/m3

2. Opata abonamentowa (gospodarstwa domowe, inni odbiorcy, osoby prawne)

2.1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

6,89 zł/miesiąc

7,44 zł/miesiąc

2.2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

3,70 zł/miesiąc

4,00 zł/miesiąc

2.3

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,55 zł/miesiąc

4,91 zł/miesiąc

3. Odbiór ścieków

3.1

Gospodarstwa domowe

5,62 zł/m3

6,07 zł/m3

3.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

6,95 zł/m3

7,51 zł/m3

TARYFY 2013

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 8% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

3,12 zł/m3

3,37 zł/m3

1.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

4,42 zł/m3

4,77 zł/m3

2. Opata abonamentowa (gospodarstwa domowe, inni odbiorcy, osoby prawne)

2.1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

6,89 zł/miesiąc

7,44 zł/miesiąc

2.2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

3,70 zł/miesiąc

4,00 zł/miesiąc

2.3

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,55 zł/miesiąc

4,91 zł/miesiąc

3. Odbiór ścieków

3.1

Gospodarstwa domowe

5,39 zł/m3

5,82 zł/m3

3.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

6,64 zł/m3

7,17 zł/m3

TARYFY 2012

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 8% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

2,91 zł/m3

3,14 zł/m3

1.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

3,66 zł/m3

3,95 zł/m3

2. Odbiór ścieków

2.1

Gospodarstwa domowe

4,99 zł/m3

5,39 zł/m3

2.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

5,57 zł/m3

6,02 zł/m3

TARYFY 2011

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 8% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

2,62 zł/m3

2,83 zł/m3

1.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

2,93 zł/m3

3,16 zł/m3

2. Odbiór ścieków

2.1

Gospodarstwa domowe

4,60 zł/m3

4,97 zł/m3

2.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

4,93 zł/m3

5,32 zł/m3

TARYFY 2010

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 7% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

2,48 zł/m3

2,65 zł/m3

1.2

Ogrody działkowe

2,48 zł/m3

2,65 zł/m3

1.3

Inni Odbiorcy – osoby prawne

2,72 zł/m3

2,91 zł/m3

2. Odbiór ścieków

2.1

Gospodarstwa domowe

4,38 zł/m3

4,69 zł/m3

2.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

4,38 zł/m3

4,69 zł/m3

TARYFY 2009

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 7% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

2,41 zł/m3

2,58 zł/m3

1.2

Ogrody działkowe

2,41 zł/m3

2,58 zł/m3

1.3

Inni Odbiorcy – osoby prawne

2,65 zł/m3

2,84 zł/m3

2. Odbiór ścieków

2.1

Gospodarstwa domowe

4,26 zł/m3

4,56 zł/m3

2.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

4,26 zł/m3

4,56 zł/m3

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci