Płatności

groszeNależność można uregulować bez dodatkowych opłat w kasie Spółki od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.00 do 14.30. Informujemy Państwa, iż potwierdzenie wpłaty jest jedynym dowodem opłacenia należności i podstawą do reklamacji przez okres najbliższych trzech lat.

Płatności za wodę i ścieki można dokonać również przelewem na indywidualne konto bankowe podane na fakturze, podając w tytule operacji tylko numer faktury. Każdy z naszych odbiorców ma przypisane do siebie indywidualne konto bankowe, w którym sześć ostatnich cyfr oznacza numer klienta w systemie Przedsiębiorstwa.

Wyjaśnienia wszelkich kwestii dotyczących bieżącego stanu rozliczeń w tym zadłużenia można uzyskać osobiście w Dziale Obsługi Odbiorców lub telefonicznie 075 744 30 42-44 wew. 19 lub 20 oraz osobiście w Kasie Spółki lub telefonicznie 075 744 30 42-44 wew. 18.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci