Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”), informuję, że na terenie ujęć wody umieszczono kamery monitoringu wizyjnego.   :

 • Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  Zamkowa 3, 58 – 400 Kamienna Góra
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (Leszek Malinowski) jest możliwy w siedzibie Administratora lub pod adresem mailowym : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest zapewnienie bezpieczeństwa pracowników i ochrona mienia. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :
 • 6 ust. 1 lit f RODO - prawnie uzasadniony interes Administratora. 
 • 6 ust.1 lit e - ochrona ujęć wody realizowana w interesie publicznym
 • 6 ust.1 lit. c – wykonywanie przepisów prawa w zakresie ochrony ujęć wodnych.
 • Monitoring wizyjny zorganizowano zgodnie z art. 22² Kodeksu Pracy.
 • Monitoringiem objęto miejsca poboru wody.
 • Odbiorcą Pani/Pan danych osobowych będą podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę informatyczną Administratora, oraz innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających z jego obowiązków powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pani/Pan dane osobowe będą przechowywane 14 dni na urządzeniu rejestrującym
 • Jako osobie, której dane dotyczą przysługuje Pani/Panu szereg uprawnień, w tym m.in. prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych lub ich usunięcia. Więcej informacji na temat procesu przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw;
 • dostępu do danych osobowych,
 • prawo do animizacji wizerunku o ile administrator wykaże taką możliwość
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r.

Pani/Pan dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa Trzeciego / organizacji międzynarodowej