MPWiK to spółka kapitałowa (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością). 100% udziałów posiada Gmina Miejska Kamienna Góra.

Przedmiotem działalności MPWiK sp. z o.o. w Kamiennej Górze jest wytwarzanie, uzdatnianie i dystrybucja wody oraz odprowadzanie ścieków komunalnych i przemysłowych i ich oczyszczanie.