Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2019 roku do 8 czerwca 2020.

9

Decyzję w formie pliku pdf można pobrać klikając tutaj