Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra. W decyzji zatwierdzone zostały stawki na 3 lata.

Decyzję w formie pliku pdf można pobrać klikając tutaj