Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków
w okresie od 01.10.2022

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

miary

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

1.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu  o wskazania  wodomierza głównego.

 

4,50

9,06

 

4,86

9,78

 

zł/m3

zł/miesiąc

2.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku wielolokalowym

 

4,50

6,51

 

4,86

7,03

 

zł/m3

zł/miesiąc

3.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,50

6,40

 

4,86

6,91

 

zł/m3

zł/miesiąc

4.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu   o wskazania  wodomierza głównego.

 

4,50

9,06

 

4,86

9,78

 

zł/m3

zł/miesiąc

5.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu

wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku  wielolokalowym

 

4,50

6,51

 

4,86

7,03

 

zł/m3

zł/miesiąc

6.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,50

6,40

 

4,86

6,91

 

zł/m3

zł/miesiąc

Odbiór ścieków

1.

Gospodarstwa domowe

7,93

8,56

zł/m3

2.

Inni odbiorcy

7,93

8,56

zł/m3

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków
w okresie od 01.10.2021

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

miary

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

1.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu  o wskazania  wodomierza głównego.

 

4,46

8,87

 

4,82

9,58

 

zł/m3

zł/miesiąc

2.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku wielolokalowym

 

4,46

6,37

 

4,82

6,88

 

zł/m3

zł/miesiąc

3.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,46

6,27

 

4,82

6,77

 

zł/m3

zł/miesiąc

4.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu   o wskazania  wodomierza głównego.

 

4,46

8,87

 

4,82

9,58

 

zł/m3

zł/miesiąc

5.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu

wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku  wielolokalowym

 

4,46

6,37

 

4,82

6,88

 

zł/m3

zł/miesiąc

6.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,46

6,27

 

4,82

6,77

 

zł/m3

zł/miesiąc

Odbiór ścieków

1.

Gospodarstwa domowe

7,65

8,26

zł/m3

2.

Inni odbiorcy

7,65

8,26

zł/m3

Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2021.

Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2019 roku do 8 czerwca 2020.

Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2018 roku do 8 czerwca 2019.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra. W decyzji zatwierdzone zostały stawki na 3 lata.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra, informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2017 r. zostają wprowadzone nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.