Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2020 roku do 8 czerwca 2021.

Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2019 roku do 8 czerwca 2020.

Prezentujemy wyciąg z decyzji Państwowego Gospodarstwo Wodnego Wody Polskie z taryfą opłat obowiązujących od 9 czerwca 2018 roku do 8 czerwca 2019.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało decyzję w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy miejskiej Kamienna Góra. W decyzji zatwierdzone zostały stawki na 3 lata.

Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra, informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2017 r. zostają wprowadzone nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.