Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i odbiór ścieków
w okresie od 01.10.2021

 

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto

Jednostka

miary

Zaopatrzenie w wodę

 

 

 

1.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu  o wskazania  wodomierza głównego.

 

4,46

8,87

 

4,82

9,58

 

zł/m3

zł/miesiąc

2.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku wielolokalowym

 

4,46

6,37

 

4,82

6,88

 

zł/m3

zł/miesiąc

3.

Gospodarstwa domowe

· Zaopatrzenie w wodę 

·  Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,46

6,27

 

4,82

6,77

 

zł/m3

zł/miesiąc

4.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu   o wskazania  wodomierza głównego.

 

4,46

8,87

 

4,82

9,58

 

zł/m3

zł/miesiąc

5.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach w oparciu

wskazania wodomierza w lokalu,  w budynku  wielolokalowym

 

4,46

6,37

 

4,82

6,88

 

zł/m3

zł/miesiąc

6.

Inni odbiorcy

· Zaopatrzenie w wodę 

· Opłata abonamentowa w rozliczeniach  na podstawie  przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

 

4,46

6,27

 

4,82

6,77

 

zł/m3

zł/miesiąc

Odbiór ścieków

1.

Gospodarstwa domowe

7,65

8,26

zł/m3

2.

Inni odbiorcy

7,65

8,26

zł/m3