Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. ul. Zamkowa 3, 58-400 Kamienna Góra, informuje swoich Odbiorców, że z dniem 01 stycznia 2017 r. zostają wprowadzone nowe TARYFY ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW. Ceny i stawki opłat określone w niniejszych taryfach obowiązywać będą w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.PLIKI DO POBRANIA
1. Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na 2017 r. (plik pdf)

Lp.

Taryfowa grupa odbiorców

Cena netto

Cena brutto
(zawiera 8% VAT)

1. Zaopatrzenie w wodę

1.1

Gospodarstwa domowe

3,98 zł/m3

4,30 zł/m3

1.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

7,47 zł/m3

8,07 zł/m3

2. Opata abonamentowa (gospodarstwa domowe, inni odbiorcy, osoby prawne)

2.1

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego

6,89 zł/miesiąc

7,44 zł/miesiąc

2.2

W rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza w lokalu w budynku wielolokalowym

3,70 zł/miesiąc

4,00 zł/miesiąc

2.3

W rozliczeniach na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

4,55 zł/miesiąc

4,91 zł/miesiąc

3. Odbiór ścieków

3.1

Gospodarstwa domowe

6,01 zł/m3

6,49 zł/m3

3.2

Inni Odbiorcy – osoby prawne

7,62 zł/m3

8,23 zł/m3