Cennik usług wodno-kanalizacyjnych

ZESTAWIENIE CEN POZOSTAŁYCH USŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH W MPWIK SP. Z O.O. OD DNIA 01.12.2009

Osoby zainteresowane współpracą ze Spółką proszone są o telefoniczny kontakt z Działem Technicznym – Jacek Jacel i Jan Borko lub e-mailowo techniczny@mpwik.kamiennagora.pl

 1. Wydanie warunków technicznych – 62,80 zł więcej o wydaniu warunków
 2. Zamontowanie nowego wodomierza z zaplombowaniem – 85,34 zł formularz zlecenia do pobrania
 3. Zamontowanie zaworu antyskarzeniowego – 35,00 zł.
  Zawór służący do zabezpieczenia cofania się wody z instalacji wewnętrznej do sieci, który również zabezpiecza wodomierz przed obrotami wstecznymi przy zmianie ciśnienia w instalacji.
 4. Oplombowanie wodomierza na terenie miasta – 30,00 zł formularz zlecenia do pobrania
 5. Wysłanie wodomierza do ekspertyzy urzędowej – 45,00 zł.
  Podana powyżej cena jest ceną za przesyłkę, bez kosztów ekspertyzy, które liczone na podstawie obowiązującego cennika firmy uprawnionej do wydawania ekspertyz dotyczących sprawności wodomierza.
 6. Wydanie warunków oraz sprawdzenie zainstalowanie podlicznika i plombowanie (ogrodowy) – 40,00 zł formularz zlecenia do pobrania. Sprawdzenie musi być poprzedzone wnioskiem o określenie warunków zainstalowania podlicznika (ogrodowego) formularz zlecenia do pobrania
 7. Dokonanie odbioru końcowego przyłącza wodociągowego lub/i kanalizacyjnego – 171,00 zł.
 8. Wycena robót związanych z wykonaniem przyłączy wodociągowych (kosztorys) – 45,14 zł.
  Kosztorys określa zakres prac niezbędnych do włączenia się do sieci wodociągowej wraz z zamontowaniem wodomierza głównego.
 9. Wycena robót związanych z wykonaniem przyłączy kanalizacyjnych (kosztorys) – 45,14 zł.
 10. Wycena robót związanych z wykonaniem sieci wod-kan (kosztorys) – 176,90 zł
 11. Czyszczenie i udrażnianie urządzeń kanalizacyjnych, zgodnie z cennikiem pracy sprzętu,(dostępnym tutaj).

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 3,
58-400 Kamienna Góra
tel. (75) 744 30 42 do 44
fax. wew. 26
email: wyślij tutaj

Znajdź nas!

Pogotowie WOD-KAN

czynne przez całą dobę
tel. 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)

jak również po godzinie 15:00
tel. (75) 744 30 44
(opłata zgodnie ze stawką operatora)
(automatyczne przekierowanie na numer komórkowy jak niżej, opłatę ponosi MPWiK Sp. z o.o.)
kom. 608 810 396

Bieżące remonty i awarie

Opis:

W związku z awarią na magistrali sieci wodociągowej przy ul. Staszica mogą wystąpić utrudnienia w dostawie wody. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czas wystąpienia:
16-08-2017 08:00

Termin zakończenia:
16-08-2017 15:00

Jakość wody

Najważniejsze parametry:

1. pH
2. Przewodność elektryczna właściwa
3. Mętność
4. Jon amonowy
5. Azotany
6. Azotyny
7. Mangan
8. Żelazo ogólne
9. Chlorki
10. Chrom
11. Fluorki
12. Kadm
13. Nikiel
14. Ołów
15. Glin
16. Miedź
17. Siarczany
18. Sód
19. Rtęć
20. Arsen
21. Selen
22. Antymon
23. Bor
24. Bromiany
25. Cyjanki ogólne
26. Twardość ogólna
27. Tryt
Podane powyżej wartości są wartościami na sieci