Podczas XLII Sesji Rady Miasta Kamienna Góra przedstawiona została informacja Prezesa Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze n/t bieżącej działalności oraz sytuacji finansowej spółki.Prezes Jarosław Dyczkowski oraz kierownicy Jacek Jacel i Marcin Kurnyta przedstawili sytuacje ekonomiczną spółki, zmiany, które zaszły w przedsiębiorstwie w ostatnich latach. Radni zapoznani zostali również z wyzwaniami, które przed MPWiK stawia zmieniające się prawo.

Podczas obrad zaprezentowany został również film prezentujący spółkę.

 

Film można obejrzeć w portalu youtube