sesja rady miasta Kamienna Góra

Jednym z tematów październikowej sesji rady miasta Kamienna Góra była sytuacja w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Miasto ma 100% udziałów w spółce. Zarząd firmy regularnie informuje radnych o funkcjonowaniu spółki.

Informacje radnym przekazał prezes Jarosław Dyczkowski wraz z dyrektorami omawiającymi zakresy swojej działalności. Radni poznali sytuację finansową firmy, realizowane i zaplanowane inwestycje.

Prezes pochwalił się pozyskaniem nowego, dużego odbiorcy wody. Od 1 października MPWiK dostarcza wodę do Dolnośląskiego Centrum Rehabilitacji. Zgodnie z podpisanym porozumieniem od początku roku 2020 MPWiK ma rozpocząć odbiór ścieków z DCR.