MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup koparko - ładowarki (zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Zamówienie sektorowe.

Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowej Koparko – ładowarka rok produkcji 2020 – 1 szt.

Szczegóły zamówienia w pliku pdf