Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej progów wartości wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Dostawa pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego ssąco-płuczącego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji wyprodukowanego w roku 2020"

Aktualizacja 18.08.2020.

informacja o wyborze oferty

 

Aktualizacja 11.08.2020.
Odpowiedzi na pytania zadane do postępowania pn. „Dostawa pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego ssąco-płuczącego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji wyprodukowanego w roku 2020’ (plik pdf)

Aktualizacja 05.08.2020.
Zmieniony został załącznik nr 6 - wzór umowy. Aktualny komplet dokumentów można pobrać tutaj (archiwum zip)

Oryginalna informacja

Komplet dokumentów znajduje się w archiwum zip do pobrania tutaj.