plik z naniesionym tekstem udostępnionym poniżej

W związku z sytuacją epidemiologiczną (zagrożenie koronawirusem) MPWiK w Kamiennej Górze zmienia zasady obsługi klientów.


Od środy (21 października) wodociągi zaprzestają odczytu wodomierzy prowadzonego przez inkasentów w mieszkaniach. MPWiK prosi mieszkańców o telefoniczne podawanie wskazań wodomierzy.
Terminy odczytów wskazane zostaną w informacjach wywieszanych na klatkach schodowych. Dane należy przekazać pod numer wskazany w ogłoszeniach.
Osoby, które nie podadzą stanu wodomierza otrzymają faktury wyliczone na podstawie średniego zużycia wody.

Zarząd
Miejskiego Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Sp. o.