logo Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji

Zgodnie z zapisami kodeksu pracy najbliższy piątek (14 sierpnia) będzie dniem wolnym od pracy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji.

Za utrudnienia przepraszamy
zarząd MPWiK

Zapytanie ofertowe

o udzielenie zamówienia sektorowego poniżej progów wartości wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na zadanie pn. "Dostawa pojazdu specjalnego wielofunkcyjnego ssąco-płuczącego do czyszczenia ciśnieniowego kanalizacji wyprodukowanego w roku 2020"

Aktualizacja 18.08.2020.

informacja o wyborze oferty

Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kamiennej Górze za nominację do charytatywnej akcji #GaszynChallenge dziękują Spółce Mieszkaniowej oraz Powiatowemu Centrum Pomocy w Kamiennej Górze :)

W związku z sytuacją epidemiologiczną (zagrożenie koronawirusem) zmieniamy zasady obsługi klientów.

Od poniedziałku (16 marca) zaprzestajemy odczytu wodomierzy prowadzonego przez inkasentów w mieszkaniach. Prosimy mieszkańców o telefoniczne podawanie wskazań wodomierzy. Terminy odczytów wskazane zostaną w informacjach wywieszanych na klatkach schodowych. Dane należy przekazać pod numer 75 744 30 42.

Osoby, które nie podadzą stanu wodomierza otrzymają faktury wyliczone na podstawie średniego zużycia wody.

Od poniedziałku zamknięty zostanie teren firmy. Osoby postronne nie będą wpuszczane. Oznacza to również zamknięcie kasy działającej na terenie zakładu (ul. Zamkowa). Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne konta podane na fakturach.

Ograniczenie wstępu na teren zakładu dotyczy wszystkich osób spoza firmy. Osoby chcące załatwić jakąkolwiek sprawę związaną z usługami MPWiK proszone są o kontakt telefoniczny.

Ograniczenia obowiązywać będą do odwołania.