MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup koparko - ładowarki (zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Zamówienie sektorowe.

Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowej Koparko – ładowarka rok produkcji 2020 – 1 szt.

sesja rady miasta Kamienna Góra

Jednym z tematów październikowej sesji rady miasta Kamienna Góra była sytuacja w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Miasto ma 100% udziałów w spółce. Zarząd firmy regularnie informuje radnych o funkcjonowaniu spółki.

koparka MPWiK Kamienna Góra

Rozpoczynamy eksploatację nowej koparko-ładowarki. Nowa maszyna zastąpiła piętnastoletnie urządzenie tej samej firmy.

Kamienna Góra - rynek - kurtyna wodna

Podczas upałów na kamiennogórskim rynku działa kurtyna wodna. Podobnie jak przed rokiem, ustawiliśmy ją przy fontannie. Drobinki wody rozrzucane przez kurtynę zapewniają ochłodę. 

kurtyna wodna

W centrum Kamiennej Góry uruchomiliśmy drugą kurtynę wodną. W gorące dni można przy niej znaleźć odrobinę ochłody.