MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup koparko - ładowarki (zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Zamówienie sektorowe.

Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowej Koparko – ładowarka rok produkcji 2020 – 1 szt.

Kamienna Góra - rynek - kurtyna wodna

Podczas upałów na kamiennogórskim rynku działa kurtyna wodna. Podobnie jak przed rokiem, ustawiliśmy ją przy fontannie. Drobinki wody rozrzucane przez kurtynę zapewniają ochłodę. 

sesja rady miasta Kamienna Góra

Jednym z tematów październikowej sesji rady miasta Kamienna Góra była sytuacja w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Miasto ma 100% udziałów w spółce. Zarząd firmy regularnie informuje radnych o funkcjonowaniu spółki.

koparka MPWiK Kamienna Góra

Rozpoczynamy eksploatację nowej koparko-ładowarki. Nowa maszyna zastąpiła piętnastoletnie urządzenie tej samej firmy.