W związku z sytuacją epidemiologiczną (zagrożenie koronawirusem) zmieniamy zasady obsługi klientów.

Od poniedziałku (16 marca) zaprzestajemy odczytu wodomierzy prowadzonego przez inkasentów w mieszkaniach. Prosimy mieszkańców o telefoniczne podawanie wskazań wodomierzy. Terminy odczytów wskazane zostaną w informacjach wywieszanych na klatkach schodowych. Dane należy przekazać pod numer 75 744 30 42.

Osoby, które nie podadzą stanu wodomierza otrzymają faktury wyliczone na podstawie średniego zużycia wody.

Od poniedziałku zamknięty zostanie teren firmy. Osoby postronne nie będą wpuszczane. Oznacza to również zamknięcie kasy działającej na terenie zakładu (ul. Zamkowa). Wszelkie wpłaty należy dokonywać na indywidualne konta podane na fakturach.

Ograniczenie wstępu na teren zakładu dotyczy wszystkich osób spoza firmy. Osoby chcące załatwić jakąkolwiek sprawę związaną z usługami MPWiK proszone są o kontakt telefoniczny.

Ograniczenia obowiązywać będą do odwołania.

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KAMIENNEJ GÓRZE występuje z zapytaniem ofertowym zgodnie z zasadą konkurencyjności na zakup koparko - ładowarki (zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 29.01.2004r. Zamówienie sektorowe.

Przedmiot zamówienia: jest dostawa fabrycznie nowej Koparko – ładowarka rok produkcji 2020 – 1 szt.

sesja rady miasta Kamienna Góra

Jednym z tematów październikowej sesji rady miasta Kamienna Góra była sytuacja w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kamiennej Górze. Miasto ma 100% udziałów w spółce. Zarząd firmy regularnie informuje radnych o funkcjonowaniu spółki.